Binnen het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs is sprake van taal- en rekentoetsen. Hierin zijn taal- en rekeneisen opgenomen, waaraan scholieren/studenten moeten voldoen.

Taalvaardigheden

Sommige scholieren/studenten hebben problemen met het vak Nederlands. Tijdens de taaltraining wordt er veel uitleg gegeven over grammatica en spelling. 

Rekenvaardigheden

De training rekenvaardigheden biedt uitkomst aan scholieren/studenten die hiermee problemen hebben. Dit betreft de domeinen: getallen, verhoudingen, meten en meetkunde,  verbanden en hoofdrekenen. 

Tijdens de trainingen zal er optimale aandacht worden besteed aan de streefniveaus die behaald moeten worden.

 

Terug naar Home